Medegebruik - Mariapark Sittard

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Medegebruik

                                               
TarievenGebruiker betaalt voor het gebruik van de accommodatie een gebruiksvergoeding van € 275 per dagdeel.

Een dagdeel omvat de volgende tijdseenheid
Dagdeel 1 09.00 tot 13.00 uur
Dagdeel 2 13.00 tot 17.00 uur
Dagdeel 3 Avond tot 24.00 uur

Bij het huren van meerdere dagdelen gelden dagtarieven:
Dagtarief 1 3 dagdelen € 550
Dagtarief 2 2 aaneensluitende dagdelen € 450

Voor iedere uur meer dan een dagdeel wordt een vergoeding in rekening gebracht van € 40

Voor het gebruik van de keukenvoorziening in het pand Oude Markt 18 wordt een vergoeding berekend van € 25 per dagdeel. Beide voorzieningen zijn afzonderlijk vast te leggen.Huur van sfeerverlichting kan geschieden tegen kostprijs.

Schoonmaakservice geschiedt tegen kostprijs.

De uren die noodzakelijk zijn om de accommodatie in te richten voor de betreffende activiteit worden niet in rekening gebracht, voor zover deze voorbereidingsactiviteiten volledig zelfstandig door de gebruiker worden uitgevoerd. Gebruiker en stichting bepalen in gezamenlijk overleg wanneer de voorbereiding voor de activiteit kan starten, een en ander passend binnen het verdere verloop van het bezettingsschema van de accommodatie

Indien de stichting aanwezig moet zijn bij de voorbereiding van de accommodatie wordt per daadwerkelijk aanwezig uur een bedrag in rekening gebracht van € 30.

Voor meerdaagse exposities worden afzonderlijke afspraken gemaakt, waarbij het al of niet verlangen van de exclusiviteit van het gebouw van doorslaggevende aard is voor de totale prijsstelling van betreffende periode. In een dergelijk geval geldt tenminste het tarief van € 200 voor het openingsdagdeel.

Indien – naar het oordeel van de stichting – daartoe redenen aanwezig zijn, kan van bovenstaande tarieven worden afgeweken.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu