Mariapark - Mariapark Sittard

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Mariapark

Het Mariapark aan de Oude Markt in Sittard is een complex bestaande uit vier vleugels om een binnentuin. Het gebouw werd gerealiseerd in de negentiende eeuw en in gebruik genomen als rust- en verblijfplaats voor pelgrims.

Het gebouw ligt tegenover de Basiliek van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart. In 1879 werd in Sittard de bouw van een nieuwe kerk naar ontwerp van architect Johannes Kayser uit Venlo afgerond. In 1883 ontving deze kerk de Pauselijke erkenning Basilica Minor waardoor deze kerk als eerste in Nederland tot Basiliek verheven werd. Vanwege het toenemende aantal bedevaartgangers werd de basiliek te klein en moest er een nieuwe opvang ruimte komen. Deze werd gerealiseerd met de bouw van het Mariapark. Architect Kayser tekende voor het ontwerp en de bouw werd gestart in 1891. Het hele complex is voor Nederland uniek en toont een ongerept neogotisch geheel met een uitzonderlijk hoge monumentale waarde.

De naam Mariapark is misleidend, want in werkelijkheid is het een pandhof met in de gangen tegen de muren veertien in zandsteen gekapte kruiswegstaties in hoog reliëf en een altaar. De staties en het altaar werden ontworpen door het Haagse atelier van Te Poel en Stoltefuss en uitgevoerd door de Sittardse beeldhouwers Kasteleyn en Kühnen.  Het aan de straatzijde gelegen deel van het Mariapark is feitelijk een grote zaal. Tevens kan men, aangezien de vloer van het Mariapark op hetzelfde niveau ligt als de vloer van de basiliek, de diensten in de kerk volgen. Aan de straatzijde is het Mariapark versierd met een open torentje, dat gedragen wordt door een gehurkte mannenfiguur. Het Mariapark is gebouwd in donkerrode baksteen en geglazuurde baksteen, overwelfd met kruisribgewelven, gedekt door een omlopend leien schilddak met Rijnse dekking en dakkapellen. Aan de straatzijde een portaal met brede trap. Hierboven een uitkragend torentje waarvan de onderste geleding met blindnissen is uitgevoerd en de bovenste geleding open behandeld en voorzien van traceringen. De gevels zijn geleed door steunberen.  In het voorportaal vijf zwart marmeren zuilen. Links en rechts bevinden zich afbeeldingen van heiligen, uitgevoerd in gekleurde tegels. In het gebouw ligt een terrazzovloer. Kolommen met hardstenen basement en kapitelen met bloemmotieven.
In een binnenhoek van de pandhof staat een opengewerkt traptorentje met conisch spitsje. De tuingevels zijn in een later stadium beglaasd.

Het Mariapark is een stilistisch gaaf overgeleverd historisch bouwwerk met bijzondere belevingswaarde en verzorgde detaillering. Oorspronkelijk in functie, uitvoering en situering deel uitmakend van de pelgrimskerk Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Het Mariapark is een rijksmonument. Het complex werd in 2007-2009 volledig gerestaureerd.

Het Mariapark heeft de oorspronkelijke functie verloren en wordt gebruikt voor velerlei activiteiten en festiviteiten. Daarbij wordt er uiteraard wel op toegezien dat het gebruik in overeenstemming is met het karakter en de historie van het gebouw. Inmiddels waren in het Mariapark:

• Tentoonstellingen
• Lezingen
• Muziekuitvoeringen
• Recepties
• Burgerhuwelijken
• (Sponsor)diners
• Enzovoort.

Hiervoor heeft het Mariapark de beschikking over de nodige faciliteiten.
Ook heeft u een schitterende binnentuin ter beschikking en een zaal met vloerverwarming, toiletgroepen, een keuken. Indien gewenst bemiddelen wij bij catering, maar u kunt dat ook volledig zelf (laten) verzorgen.

Belangstelling?
Neem dan kennis van de gebruiksvoorwaarden, vraag het aanvraagformulier per mail (zie “contact” en stuur dat naar info@mariapark.nl of naar het postadres, Oude Markt 18, 6131 EN Sittard.
Dat is ook het email adres voor meer informatie.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu